Hoe zit het nu ook alweer met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait

De wijziging van de wet Hillen kan leiden tot hogere inkomstenbelasting voor hen die een hypotheek voor de eigen woning hebben. Wat houdt deze wijziging nu precies in? In dit artikel leggen wij u dit zo duidelijk mogelijk uit.

Eigenwoningforfait
Het verhaal start met het begrip ‘eigenwoningforfait’. Dit is een aparte belastingheffing op het eigenaar zijn van een eigen woning. De hoogte van de belastingheffing hangt af van de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen met een WOZ- waarde van tussen de €75.000 en €1.080.000, is het eigenwoningforfait in 2019 0,65%.

Bij een woning met een WOZ- waarde van €300.000 is het eigenwoningforfait 0,65% en in euro’s €1.950. Dit bedrag moet u bij uw belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting optellen. Over deze optelling bij uw inkomen moet u dan inkomstenbelasting betalen. Gesteld dat u over de top van uw inkomen 38,10% inkomstenbelasting betaalt, dan leidt de aanname dat u uit uw woning €1.950 “inkomen” heeft dus tot een belastingheffing van €742,95. Hiermee is het verhaal nog lang niet klaar.

Hypotheekrente mag u op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. In het geval u een hypotheek afsluit voor een woning waarin u zelf gaat wonen dan mag u in de meeste gevallen de door u betaalde hypotheekrente op uw belastbaar inkomen in mindering brengen. Daardoor betaalt u dus minder inkomstenbelasting. Stel dat u op jaarbasis €9.600 aan hypotheekrente betaalt. Dan mag u dit bedrag in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Stel dat uw inkomen belast wordt met 38,10% dan leidt deze door u betaalde hypotheekrente tot een belastingvoordeel van €9.600 x 38,10% = €3.657,60.

Maar…… u heeft -zoals we hiervoor hebben gezien- ook fictieve inkomsten uit uw woning: het eigenwoningforfait.

Om de berekening compleet te maken, geldt het volgende: u heeft fictieve inkomsten van €1.950 en aftrekbare kosten van €9.600. Dit betekent dat u uiteindelijk (€9.600 – €1.950) van uw belastbaar inkomen in box 1 €7.650 mag aftrekken. Uw belastingvoordeel zou dan €2.914,65 zijn in plaats van €3.657,60. Het eigenwoningforfait leidt in dit voorbeeld dus tot €742,95 lagere belastingbesparing.

Het verhaal is nog steeds niet af! Zo erg als we u hier laten zien is het in 2019 nog niet. Dat zal pas tegen 2048 het geval zijn!

Wet Hillen
In 2005 werd de Wet Hillen in het leven geroepen. Kort gezegd komt deze wet erop neer dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit hoger is dan de hypotheekrenteaftrek.

We nemen weer de situatie dat het (fictieve) inkomen uit uw woning (het eigenwoningforfait) €1.950 bedraagt. Maar, nu gaan we ervan uit dat u uw hypotheek bijna helemaal heeft afgelost. Hierdoor betaalt u nog maar €1.500 hypotheekrente. De Wet Hillen bepaalde dat wanneer het eigenwoningforfait hoger was dan de kosten die u voor de hypotheek maakte, in dat geval het eigenwoningforfait komt te vervallen. U hoefde over deze fictieve inkomsten in dit voorbeeld dus geen inkomstenbelasting te betalen! Dat gold ook voor mensen die hun hypotheek volledig hadden afgelost.

En nu maken we het echt een beetje lastig
Het Kabinet heeft besloten om de Wet Hillen met ingang van 1 januari 2019 in 30 jaar af te bouwen. De consequentie hiervan is dat huizenbezitters die nu volledig vrijgesteld zijn van het betalen van inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait elk jaar over een groter deel eigenwoningforfait inkomstenbelasting gaan betalen. Dat gaat als volgt:

  • In 2019 betaalt u over 1/30 deel van het eigenwoningforfait toch inkomstenbelasting;
  • In 2020 betaalt u over 2/30 deel, in 2021 over 3/30 deel et cetera.
  • In 2048 is de Wet Hillen helemaal afgeschaft en betaalt u dus inkomstenbelasting over het volledige bedrag van het eigenwoningforfait

In de eerste jaren zal de extra inkomstenbelasting beperkt zijn. Maar, over 30 jaar zal het volledige eigenwoningforfait bij het belastbaar inkomen opgeteld moeten worden. Ook al betaalt u geen of heel weinig hypotheekrente.

Bron van onderstaand voorbeeld: Belastingdienst

Hoe werkt de aftrek ‘geen of kleine eigenwoningschuld’ tot 1 januari 2019?
De aftrek is meestal gelijk aan het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten zoals uw hypotheekrente. Dit verschil verrekenen we in uw aangifte. Zo betaalt u per saldo geen belasting meer over uw eigen woning.

Voorbeeld 2018
Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af. 
Dan zou u nog aan belasting over uw eigen woning moeten betalen: € 1.200 – € 1.000 = € 200.
Maar uw eigenwoningforfait is hoger dan uw aftrekbare kosten. Daarom verminderen we uw belasting over uw eigen woning met € 200. Zo betaalt u geen belasting meer over uw eigen woning.

Hoe werkt de aftrek ‘geen of kleine eigenwoningschuld’ vanaf 1 januari 2019?
Vanaf 1 januari 2019 wordt deze aftrek afgebouwd. Voor 2019 betekent dit, dat nog 96,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en uw aftrekbare kosten in aanmerking wordt genomen.
Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal.

Voorbeeld 2019
Uw eigenwoningforfait is € 1.200 en u trekt € 1.000 hypotheekrente af.
Dan zou u nog aan belasting over uw eigen woning moeten betalen: € 1.200 – € 1.000 = € 200.
Maar uw eigenwoningforfait is hoger dan uw aftrekbare kosten. Daarom verminderen we uw belasting over uw eigen woning met € 194 (97%). U betaalt dus nog over € 6 belasting voor uw eigen woning.

Bij een volledige financiering tot 100% met een annuiteiten hypotheek is vaak al na 15 jaar het rentebedrag lager dan de eigenwoningforfair. In feite is dit een trage vorm van beperking van renteaftrek. Hoogstwaarschijnlijk zal het geen 30 jaar duren voordat deze regeling geheel is voltooid.

Is vrijwillig extra aflossen op de hypotheek zinvol?
Dat hangt af van de alternatieven. Zo is een investering in energiebesparende voorzieningen vaak meer rendabel door de besparing op uw netto energiekosten.

Laten we eens samen aan tafel zitten om hierover van gedachten te wisselen. Bel of email me even.

Wij zullen graag een op uw specifieke situatie en wensen toegespitst overzicht opstellen van de verschillende mogelijkheden.

Meer weten?

Laten we eens samen aan tafel zitten om van gedachten te wisselen over uw situatie nu en later. Bel of email me even.

Meer informatie online

Sluit zijbalk